Vanna våre

Larvikmarkas fluefiskerforening har flere fiskevann i Kongsberg kommune, tidligere Buskerud fylke nå Viken Fylke. Fagervannsutvalget står for mesteparten av dugnaden i dette området. Utvalget består av den eldre garden i foreningen og har vært stort sett samme gjengen i alle år. Men det er absolutt plass til flere i utvalget gjerne den yngre garde. Foreningen har kultivert disse vanna siden 1987. Fra å være fisketomme til att flere av de nå har fin ørretbestand. Noen av vanna er dessverre i dag også fisketomme av forskjellige grunner. Skrim fjella har vært ett av de mest utsatte områdene på Østlandet for sur nedbør. Fiskevanna som vi disponerer hos Fritsøe skoger ligger sør for Skrimfjella. Beste tilgangen er fra Siljan og nordover mot Grorud og Myklevann. Den siste delen av veien er avgiftsbelagt. Ved veis ende er det flere turistløyper som leder inn til Skrim og til våre fiskevann. Se eget kart.

Fagervann

Dette er det største vannet vi disponerer.  Med sine 620 dekar og største dyp på 25 meter. Vannet ligger på 554 moh, og har utløp til Mykle. Fagervann blei første gang kalket i 1989, det var da fisketomt. Det hadde vært fisk der i tidligere tider men den sure nedbøren tok knekken på bestanden. Vannet har nå god pH og huser fin ørret. Foreningen har 2 båter i Fagervann til disposisjon for medlemmene, men fortrinnsvis det som er på hytta. (Sørmyrstua se egen omtale)

Tråkleiv tjern

Dette vannet ligger noen hundre meter vest for Fagervann. Vannet er på 24 mål og har ett middeldyp på 4,7 meter. Vannet blei første gang kalket i 1988 på isen. Dette var også fisketomt, men har i dag en flott ørretbestand. Tråkleiv ligger på 572 meter og har utløp til Fagervann.

Kanonlivann

Kanolivann ligger ved turistløypa som går til Sørmyrseter på Skrim ,øst for Fagervann. Vannet er på 22 mål og er grunt med middeldyp på 1,6 meter. Det er mye ørret i vannet, men vannet er produktivt så ørreten er av bra kvalitet, med en del småfisk. Tidlig på sesongen kan du få gode fangster her. H.o.h er 560 meter.

Granåstjern vest

Dette er et lite vann på 9 mål og bortgjemt i skogen vest for Tråkleiv. Vannet er forsøkt kalket og fisk er satt ut. Det ser dessverre ikke ut til att fisken overlever her. Vi tror det vannet er for grunt.

Granåstjern øst

Ett fint lite vann på 9 mål. Ligger rett opp lia fra Fagervann. Har samme dybdeforhold som Granås vest men kan ha noen dypere områder da vi har fått fisken til å overleve der. Du kan få veldig fin fisk der hvis forholda er de rette.

Stulstjern

Rett nord for Fagervann ligger Stulstjern. Dette er det sureste vannet vi har å blir kalket mye vært år siden det ligger i nedslagsfeltet til Fagervann. Det er vanskelig å få fisken til å overleve her på grunn av  lav pH. Det kan være noe fisk igjen i Stulstjern. Vannet er vanskelig å fiske i, da det er mye bløt myr.

Svarttjern

Dette er ett nytt vann vi disponerer som ligger helt inn under Skrimfjella. Ved å følge turistløypa på Skrim fra Sørmyrsetra mot vest vill du passere Svarttjern på høyre side som er det øverste vannet i vassdraget. Det er ett av flere vann som renner vestover mot Skrimsvann. Vi disponerer kun Svarttjern, hvor hele vannet ligger på Fritsøe skogers eiendom. Svarttjern er på 54 mål. Du kan være heldig å få fin ørret i Svarttjern. Svarttjern ligger på 624 m.o.h.

Søletjern

Det siste vannet er Søletjern, ett vann som Omholtfjell fiskelag har hatt ansvaret for men, vannet ligger såpass nære vårt område og vi har hjulpet til med blant annet vannprøver og utsett av fisk. Etter avtale har vi ansvaret for kultiveringen i dag. Det er langt å gå til Søletjern, men når du kommer frem, vil du oppdage et veldig fint vann på 16 mål. Vannet ligger på 650 m.o.h øst for Kanonlivann. Det er fin fisk der men tynn bestand. Vannet er avhengig av utsett av fisk.