Når de store vårfluene er på vannet da er det artig å være fluefisker. De største som for eksempel (pryganea grandis) kan det være en god del av hos oss rundt st.hans da må du være der med f. eksempel en Straking Caddis.

Denne har sittet modell for Trond Hem.

Lepthoplebia vespertina klekker i siste halvdelen av mai. De samler seg i vegetasjonen i vannkanten, og er absolutt verdt å imitere.
Ofte bruker jeg en parashut døgnflue, enten som klekker eller voksen innsekt.

Ephemera Vulgata klekker i månedsskifte mai-juni i Siljan området. Da kan du lure de stor ørretene på en nymfe, klekker eller voksen døgnflueimitasjon