Bergsjøområdet i Ål 2023

Vestheiene, som skapt for fluefiske

Vestheiene er et variert og flott fiskeområde. Det var tidligere preget av sur nedbør, men etter stor kalkingsinnsats, er det fisk i de fleste vannene. Ørreten dominerer, men det finnes fortsatt bekkerøye som trives i rennende vann. Den tåler surt vann bedre enn ørreten, og den ble satt ut i mange av vannene i Vestheiene.

Bekkerøye

En vakker fisk, men uønsket i Norge. Denne ble tatt i utløpselven fra Indre Flogvann, like nedenfor hytta til Statsskog.

Sandvigvannet

Sandvigvannet fikk i tidligere tider tilløp fra Rosskreppfjorden. Da var det nok et fantastisk fiske i strømmene mellom vannbassengene. Det er fortsatt veldig godt fiske i vannet, og selv i ruskevær er det gode muligheter for fluefiske i vannet.

Ørret fra Sandvigvannet

Vannet er fiskerikt, og kvaliteten på fisken er upåklagelig. Her er det bare å ta all den fisken en ønsker, den er rød i kjøttet og i god kondisjon.

Austre Skjærvann

Et av de beste vannene i området. Det er mye døgnfluer og vårfluer, her er det gode muligheter til å lur kilosørret på flua

På ørretjakt i Austre Skjærvann.

Magnus prøver å lure en stor ørret som vaker på svømmende vårfluer.

Ørret fra Austre Skjærvann

Vakker ørret tatt på vårflueimitasjon

Strømmen inn i Austre Skjærvann

Etter et kraftig regnvær, blir det en flott strøm inn i vannet. Her stod det en fin ørret hver dag.

Flott ørret tatt på tradisjonell våtflue

Alle ørretene som vi fikk i strømmen inn i Austre Skjærvann ble tatt på Zulu silver. Flua er en skikkelig fiskefanger.

Krossvann og Krosvannsløkene

Krossvannsløkene er et morsomt fluevann med mye fisk rundt kvartkiloen

Krossvann

Et nydelig fluevann med stor ørret. Det kan være litt krevende å lure ørreten på flua, men belønningen er desto større når fisken først er huket. Ørret mellom halvkiloen og kiloen er ganske vanlig.

Norefjell

Fjellfiske ved foten av Høgevarde

Det ligger mange flotte fiskevann vest for Høgevarde. Det er flere fiskekortområder, opplysninger om hvor du får kjøpt kort ligger ute på Sigdal turistinformasjon. Det er vann både med mye fisk og tynne bestander med stor fisk i området. Felles for alle er at de er fine fluevann.

Storørretvann

Et mindre vann med stor fisk. Her klekte det stor mengder vårfluer, og fisket var upåklagerlig.

Turens største ørret

Fisk på 1,1 kilo tatt i et av de mindre vannene i området.

Holmevann

Et flott fjellvann med mange fiskeplasser.

Innløpselva til Holmevann

Her hadde vi et spennende fiske på ørret som tok vårfluer.

Ørret fra lonen i innløpselva

Flott fisk tatt på Europea 12

Asbjørn kjører fisk i Holmevann

Fisken tok en streaking caddies

Ørret fra Holmevann

Grunntjenn

Det vaket stor fisk i vannet

Flotte fisker tatt på streaking caddies

Tufsingdalen

Store Svukulen

Tufsingdalen ligger vest for Femunden. Det er stor ørret og røye i mange av vannene. Området er et av de beste i sør Norge når det gjelder å fange stor røye på tørrflue

Gruvtjerna

Vannene ligger på vestsiden av dalen. Det er både ørret å røye i vannene, selv om ørreten dominerer. Det er mye fisk mellom 3 og 5 hekto i vannene, men også større fisk.

Småvannene i Gruvtjernområdet.

Det ligger flere små vann i området uten navn. Noen er rene ørretvann og noen er rene røyevann. Her håver Per en fin ørret i et av dem.

Smed-Jo tjern

Et av de aller beste røyevannene i området

Røye fra Smed-Jo tjern

Røye på 1,4 kilo tatt på streaking caddies. Her har jeg også tatt min største røye på tørrflue. En fisk på 2,5 kilo tatt på samme tørrflue. Fluefiske etter røye er en tålmodighets prøvelse. Du må være heldig med forholdene, røye er spesielt glad i vekslende vær. Og klekker det store mengder vårfluer eller døgnfluer, kan du være heldig. Ellers går røya for det meste dypt i vannet og spiser marflo som det er mye av i området.

Tverrflena

Fra Flensjøen renner Tverrflena ut i et lite vann. Her er det en nydelig strøm inn i vannet. Her kan det stå fin fisk å slurper i seg døgnfluer som driver i strømmen.

Ørret fra Tverrflena

Rotjønnan

Vannene ligger helt nord i Tufsingdalen. Det er meget stor røye i vannene, men de er ikke lette å lure. Sørlig når mørket senker seg, begyner røya å vake i varme sommernetter.

Ventetid.

For å lykkes med røyefiske, er det viktig å legge ut flua i god tid før røya kommer vakende. Fisken vandrer mye, og det er lett for å kaste bak vakende røye

Skrim

Fagervann

I juni treffer du på Lephtoplebia Vespertina i Fagervann. Når fluebrisen samler døgnfluene i strømrennene, kan du ha et fantastisk fiske med døgnflueimitasjoner. Litt senere i juni kommer vårfluene i store mengder. Da må man benytte de lange lyse sommerkveldene.

Ørret fra Fagervann

Fisken veide 6 hg og lot seg lure av en parachut døgnflue i krok 12

Kongstjern

Et av de aller beste vannene på Skrim. Her tas det vært år fisk mellom 1 og 2 kilo på flue. Det mye Vespertina og Vårfluer i vannet, og i midten av juni og utover, er det tid for å besøke vannet. Her har en av vannets store ørreter tatt en parachut døgnflue.

Storørret fra Kongstjern

Fisk over kiloen er ikke uvanlig i Kongstjern

Svartvann

Her får du en smak av villmark og stor ørret.

Vespertinaklekking

Er du heldig å treffe på Vespertinaklekking i Svarvann, kan du lure de store ørretene.

Ørret fra Svarttjern

Ørret på 8 hg fra Svarttjern tatt på parachut døgnflue.

Lifjell sett fra Skrim

I tillegg til mange gode fiskevann, er Skrim et flott turmål for de som liker seg i urørt fjellnatur.

Myking

Mykingsjøen

Området rundt Mykingsjøen, er et spennende fiskeområde. Her kan du fiske både i stille og rennende vann, og det er både ørret, røye og sik i vannene.
Her kjører Per fisk i utoset fra Mykingsjøen.

Holmevann

Et av de beste vannene i området. Vannet er produktiv og huser mye fin ørret.

Ørretfangst fra Holmevann

Langevann

Vannet ligger skjermet i fjellskogen. Her har vi fått mye fin ørret på vårflueimitasjoner.

Ørret fra Langevann

Fisk på 8 hg fra Langevann

Vola

Vola renner inn i Voletjernan. Når det går mye vann i vassdraget, stiller stor ørret seg opp i innoset.

Ørret fra Voletjernan

Ørretene sto i innoset. og vi kjørte hver vår fisk i oset.

Sik

Det er også sik i mange av vannene. Varmrøkt smaker den helt fortreffelig.

Stor Lyseren

Ørret tatt på dorging. Under Vulgataklekking er det fult mulig å lure stor ørret på tørrflua i Stor Lyseren.

Marflo

I tillegg til en rik insektsfauna, er det marflo i vannene. Fisken i Kløvsteintjernet var full av marflo og av ypperste kvalitet.