SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 13. MARS 2020

6/3-2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Larvikmarkas Fluefiskerforening 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 13. mars på Bøkekroa.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:               Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:               Velge dirigent(er)

Sak 3:               Velge protokollfører(e)

Sak 4:               Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:               Godkjenne innkallingen

Sak 6:               Godkjenne saklisten

Sak 7:               Godkjenne forretningsorden

Sak 8:               Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– nesteleder

– styremedlem[mer]

– varamedlem[mer]

14.2 Valgkomité:

– leder

– medlemmer

– varamedlem

Legg igjen en kommentar