Møter

Innkalling til årsmøte i Larvikmarkas Fluefiskerforening 2021

Innkalling til årsmøte i Larvikmarkas Fluefiskerforening 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Larvikmarkas Fluefiskerforening. Årsmøtet avholdes 19.05.2021 kl 18:00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Dersom det blir mulig å gjennomføre årsmøtet med oppmøte vil dette vurderes.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg per e-post til kontakt(at)larvikmarka.no innen 11. mai. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

 

Det sendes ut lenke i god tid før oppstart av årsmøtet.

 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. Mai til formann@larvikmarka.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og hjemmesiden, larvikmarka.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av LFF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til LFF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Larvikmarkas Fluefiskerforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Richard Mathiesen kontaktes på formann@larvikmarka.no eller telefon 90725848 etter kl. 15:30.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

 

Styret

MEDLEMSMØTER LFF

Alle medlemsmøtene til LFF arrangeres i KUF-huset i Dr. Holmsvei 47 i Larvik. Kart finner du her. Møtene er åpne for både medlemmer og deg som ikke er medlem (ennå?). Inngang koster 50 kroner for medlemmer, 80 kroner for ikke-medlemmer.

Foredragene blir annonsert og beskrevet nærmere (sjekk fanen NYHETER) når de nærmer seg.

Velkommen!

Innmelding gjøres her ---------------->

Kontakt info

LFF

Kort tekst om LFF.