FROM THE BLOG

LFFs årsmøte

LFF innkaller til årsmøte på Bøkekroa 17. mars kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker. Saksliste legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.
Etter årsmøtet blir det servert middag for deltagere og ledsagere.

Påmelding til middag: Robert Pettersen, mobil 971 31 935. Egenandel 100,- pr. pers.