FROM THE BLOG

Endring av vedtekter/lov på årsmøtet

Som det går fram av innkallingen til årsmøtet, må foreningens årsmøte godkjenne ny lov for foreningen.

I forbindelse med at Norges Idretts Forbund har endret lovnormen for idrettslag og særforbund er Larvikmarkas Fluefiskerforening som medlem av Norges Casting Forbund forpliktet til å vedta denne lovnormen som vår egen lov.

Styret har tilpasset foreningens lover inn i denne lovnormen og oversendt dette til Vestfold idrettskrets for kommentarer og godkjenning.

Dersom du vil se lovnormen kan du laste den ned her

Forslaget til ny lov legges ut her så snart den er godkjent av idrettskretsen.

For å vedta ny lov kreves det i følge foreningens nåværende vedtekter/lov et flertall på 2/3 på årsmøtet.

Har du spørsmål eller ønsker mer vedrørende dette kan du kontakte Richard Mathiesen: formann@larvikmarka.no