FROM THE BLOG

Dugnad 23. september

Mange av vannene vi forvalter er omkranset av myr av varierende fasthet, og mange av oss har nok opplevd å tråkke gjennom i iveren etter å komme i riktig posisjon på en vakende fisk…

Vi har fått tilskudd av kommunen til å forbedre og sikre tilgangen på myrene rundt blant annet Øyvann i Hvarnes. Det er kjøpt inn materialer (28×120 terrassebord) for å lage klopper, og lørdag 23. september arrangerer vi dugnad for å produsere disse.

Har du lyst til å bidra med noen timers arbeid så er du hjertelig velkommen til det!

Vi organiserer det slik at noen kutter materialene i lengder, noen kutter tverrbord til å skru kloppene sammen og resten skrur sammen kloppene. Om du kan ta med en drill og hørselsvern er det fint. For ordens skyld: Arbeidet utføres på eget ansvar, vi har ikke noen forsikring for dette.

Oppmøte kl 10:00 ved Lett-Tak på Hegdal, fint med en tilbakemelding om du har lyst til å være med!

Ring Richard på 90725848 om du lurer på noe!