Nyheter

Årsmøtet er avlyst

Med bakgrunn i anbefalinger fra helsemyndigheter og kommune har styret valgt å avlyse årsmøtet fredag 13. mars.
Vi kommer tilbake med ny dato, NIF har utsatt frist for årsmøter til 15. juni.

 

Styret.

Saksliste til årsmøtet 13. mars 2020

 

6/3-2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Larvikmarkas Fluefiskerforening 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 13. mars på Bøkekroa.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:               Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:               Velge dirigent(er)

Sak 3:               Velge protokollfører(e)

Sak 4:               Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:               Godkjenne innkallingen

Sak 6:               Godkjenne saklisten

Sak 7:               Godkjenne forretningsorden

Sak 8:               Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder

– nesteleder

– styremedlem[mer]

– varamedlem[mer]

14.2 Valgkomité:

– leder

– medlemmer

– varamedlem

 

 

Med vennlig hilsen styret

Årsmøte avholdes 13. mars 18:00

Larvikmarkas Fluefiskerforening avholder årsmøte på Bøkekroa fredag 13. mars kl. 18:00
Saksliste legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det servert middag for deltagere og ledsagere.
Påmelding til middag: Robert Pettersen 971 31 935.

Styret

Saksliste til årsmøtet 15. mars

Saksliste for årsmøte 15. mars 2019:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.[1]
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta foreningens budsjett.
  9. Behandle foreningens organisasjonsplan.[2]
  10. Foreta følgende valg:[3]
  11. a) Leder (velges for ett år av gangen)
  12. b) Kasserer, 2 styremedlem og 1 varamedlem (velges for to år av gangen)
  13. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  14. d)
  15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  16. f) Valgkomité med leder og to medlemmer.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[2] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

Saksliste Årsmøte Larvikmarkas Fluefiskerforening 15 mars 2019

Årsmøte 15. mars

Larvikmarkas Fluefiskerforening innkaller til årsmøte 15. mars klokka 18 på Bøkekroa.

Vanlige årsmøtesaker. Saksliste legges ut her en uke før møtet finner sted.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.

Etter årsmøtet blir det servert middag for deltakere og ledsagere.

Påmelding til Robert Pettersen, tlf. 971 31 935. Egenandel kr. 100/person.

Velkommen 🙂

Saksliste Årsmøte

Fiskejegeren Ole Martin Gilbu kommer til oss mandag 4. mars!

Foredraget hans handler om sjøørretfiske på Møn i Danmark. Det blir diverse info, gode historier, bilder og film! Han beskriver lengselen tilbake slik:

Når man sitter å ser ut vinduet hjemme med utsikt til snø og is på fjorden, da er det lett å lukke øynene for 1 minutt, og bare dagdrømme seg tilbake til sjøørretfisket på magiske Møn, Danmark.

Alle er velkomne til KUF-huset i Øvre Dr. Holmsvei kl. 1900. Entré: Medlemmer kr. 50, ikke-medlemmer kr. 80. Enkel servering og loddsalg med fine premier.

Møte 14. januar: Ørretfiske på New Zealand

14. januar kommer Knut Johan Ruud kommer til KUF-huset og Larvikmarkas Fluefiskerforening for å vise bilder fra og fortelle om familiefisketuren til New Zeeland!

Knut Johan introduserer det hele slik:

Lar fluefiske og familieliv seg kombinere, eller er man dømt til evig pinsel i Legoland og Gran Canaria i spedd en og annen har(r)ytur? 73 dager i en folkevognbuss så langt unna Larvik som mulig, med kone og femåring. Fabelaktig fluefiske fullkommenhet eller komplett fiasko ?

Alle er hjertelig velkomne. Inngang kr. 50 (medlemmer) / kr. 80 (ikke-medlemmer).

Møte 1. oktober: Ørretfiske i USA

Vi starter foredragssesongen med kjente fjes. Tom Rygh, Gotfred Berg, Tom Næss og Per Jensen har vært på tur i USA. De konsentrerte seg om tre elver: Bighorn og Gallatin i Montana og Green River i Utah. Elvene er alle unike på sin måte, og fantastiske fluefiskeelver når det gjelder antall fisk og størrelsen på dem.

Alle er hjertelig velkomne. Inngang kr. 50 (medlemmer) / kr. 80 (ikke-medlemmer).

Klubbmesterskap i sjøørretfiske

LFFs årlige klubbmesterskap i sjøørretfiske for medlemmene avholdes 22 april.

Påmelding på parkeringa ved Oterøya fra 9:30 til 10:00 Fisketid fra 10:00: 15:00. Innveiing klokken 15:30 på parkeringa ved Oterøya.

Møte 5. mars: Ørretfiske på Skrim

Asbjørn og Trond skal fortelle om fiske fra fjorårets sesong.

Det blir bilder fra fisketurer både i nærområdet, Skrim og Njardarheim.  Asbjørn har tatt for seg alle vannene våre på Skrim og det vil være en fin anledning til å bli kjent med dette flotte fiskeområde.  Njardarheim er et fantastisk fjellområde som er godt egnet for fluefiske. I området er det en rekke store og mindre vann med spennende småelver imellom. Det er også gode muligheter til å leie hytter i nærheten av de mest attraktive fiskevannene.

Alle er velkomne til KUF-huset i Dr. Holmsvei kl. 1900. Entré: Medlemmer kr. 50, ikke-medlemmer kr. 80. Enkel servering og loddsalg med fine premier.